Maria Fic

Otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego. Pracuje w zakład mikroekonomii i polityki społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest współautorką książek: „Zarządzanie firmą. Minileksykon managera” (Zielona Góra 1992), „Miniprzewodnik zarządzania. Organizacja i zarządzanie” (Zielona Góra 1995) i „Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw handlowych” (Zielona Góra 2000).

Maria Gołębiowska

Urodziła się 5 maja 1922 roku w Kijowie. Jej ojciec, inż. Teodor Stellecki, był z zawodu agronomem, matka, Anna z d. Sekretiow, ukończyła studia filologiczne. W 1923 roku rodzice – jako repatrianci – przyjechali z nią do Polski, do majątku dziadków w Szostakowie, ok. 30 km na północ od Brześcia nad Bugiem (między Wysokim Litewskim a Kamieńcem Lit. – obecnie Białoruś). Przez rok uczęszczała do brzeskiego gimnazjum, po 17 września 1939 roku w Brześciu zamieszkali także jej rodzice. Pracując na kolei, współpracowała z polskim ruchem oporu (pseudonim „Majka”).

Maria Gontowicz-Szałas

Maria Gontowicz-Szałas, judoczka z Gorzowa Wielkopolskiego, mistrzyni Polski, medalistka mistrzostw świata i Europy, olimpijka z Barcelony (1992).

Maria Jakowicka

Maria |Jakowicka urodziła się w 1929 r. w Rąbczynie w Wielkopolsce. Pracując zawodowo, studiowała pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1958 r. rozpoczęła pracę w Studium Nauczycielskim w Gorzowie, gdzie pracowała do 1971 r. W 1968 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza obroniła rozprawę doktorską. Pedagogika była tematem jej pracy habilitacyjnej. Ma stopień profesor zwyczajnej. Z zielonogórską Wyższą Szkołą Pedagogiczną jest związana od chwili powstania uczelni w 1971 r.

Maria Januszewicz

Ukończyła polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W 1980 r. obroniła dysertację doktorską w WSP w Opolu. Stopień doktor habilitowanej nauk humanistycznych otrzymała w 1995 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1971 r. pracuje na Uniwersytecie Zielonogórskim (do 2001 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na epoce Młodej Polski, głównie na dramacie i teatrze tamtych czasów. Jest autorką książek: „Twórczość dramatyczna Tadeusza Micińskiego” (Zielona Góra 1990) i „Malowany dramat.

Maria Jolanta Fraszewska

Maria Jolanta Fraszewska - poetka. Urodziła się 25 sierpnia 1958 r. w Słupsku. Ukończyła socjologię oraz pomoc i poradnictwo psychologiczne na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Maria Kowal

Ma stopień naukowy doktor habilitowanej inżynier. Pracuje w zakładzie technologii drewna w instytucie edukacji techniczno-informatycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest autorką książki „Modelowanie i analiza odkształceń drewna nawilżanego w zakresie higroskopijnym w różnych stanach naprężeń” (Zielona Góra 2001).

Maria Młynkowa

Maria Młynkowa - pisarka. Urodziła się w 1934 w Thommendorf (Gęstowice) koło Krosna Odrzańskiego, zmarła w 1971 w Budziszynie (Bautzen).

Maria Palichleb

Etykietowanie:
Maria Palichleb - polityk samorządowy związany ze Słubicami, członkini Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 2002-2006 przewodnicząca Rady Powiatu Słubickiego.

Maria Piechowiak-Topolska

Ukończyła historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam w 1960 r. obroniła rozprawę doktorską w 1984 – pracę habilitacyjną. Tytuł profesor zwyczajnej nauk humanistycznych otrzymała w 2003 r. Na Uniwersytecie Zielonogórskim pracuje od 1993 r. (do 2001 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej). Zajmuje się historią ze szczególnym uwzględnieniem ziem litewskich, białoruskich, ukraińskich w procesach przepływu kultur łacińskiej i polskiej, przesuwaniem granicy cywilizacyjnej na wschód od XVI do XVIII w.