DrukujDrukuj

Lubuska Nagroda Kulturalna

Etykietowanie:
Współautorzy:
  • mod1

Lubuska Nagroda Kulturalna - została ustanowiona przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w 1957 r.

Była to nagroda dwustopniowa. Po utworzeniu urzędu wojewody, nagrodę przyznawał Wojewoda Zielonogórski. W zasadzie laureatami byli artyści, twórcy kultury i organizatorzy życia kulturalnego ze środkowego Nadodrza. Zdarzało się, że wbrew komisji wojewoda przyznawał tę nagrodę innym osobom, nawet spoza województwa.

Pierwszymi laureatami byli poeci Bronisława Wajs - Papusza i Janusz Koniusz. Nagroda istniała do końca lat 80. XX wieku.


Twoja ocena: Brak Średnia: 1.5 (2 głosy)